Пътеводител - Strandja

СВ005.1.22.105 „Красотата на Странджа"
Отиване към съдържанието
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ:
АКТУАЛНО:
Продукти
Пътеводител
През ноември 2018г. беше изработен съвместният туристически пътеводител, който промотира туристическия потенциал, природното и културно-историческо наследство в трансграничния регион (Област Бургас и Провинция Къркларели). Книгата е издадена на български, турски и английски. Разпространява се безплатено.

           
BG             TR             EN
Докладите от проведените проучвания и анализи на туристическите ресурси в Странджа послужиха за разработването на 3-езичен пътеводител, предлагащ съвместни туристически дестинации, с информация на български, турски и английски език за трансграничното природно и културно наследство.
Пътеводителят е отпечатан в 300 копия и разпространен сред различни заинтересовани страни, вкл. туроператори, мениджъри на хотели и ресторанти, общини, културни институции, ученици, граждани и други.
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция.
Този уебсайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уебсайта е отговорност единствено на Сдружение за насърчаване на обучението през целия живот и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
Последна актуализация: 05.12.2018 г.
Дата на създаване: 04.12.2017 г.
© 2018 г., Систем 17
Назад към съдържанието