Учебни посещения - Strandja

СВ005.1.22.105 „Красотата на Странджа"
Отиване към съдържанието
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ:
АКТУАЛНО:
Продукти

Учебните посещения в Странджа имат за цел да повишат осведомеността относно опазването, популяризирането и развитието на природното и културното наследство в трансграничния регион. Предвиждат се две експедиции по предварително определени маршрути в района на Странджа - Черно море за ученици от Свиленград и Къркларели – една в България и една в Турция.
Информацията за туристическите ресурси и услуги ще бъде събрана в дневници. Посетените места ще бъдат заснети, предоставените от учениците материали  ще послужат за изработването на DVD-та, а част от тях ще бъдат качени на интернет страницата на проекта.
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция.
Този уебсайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уебсайта е отговорност единствено на Сдружение за насърчаване на обучението през целия живот и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
Последна актуализация: 05.12.2018 г.
Дата на създаване: 04.12.2017 г.
© 2018 г., Систем 17
Назад към съдържанието