Проучвания и анализи - Strandja

СВ005.1.22.105 „Красотата на Странджа"
Отиване към съдържанието
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ:
АКТУАЛНО:
Продукти

Основните дейности по проекта включват проучвания и анализ на съществуващите туристически ресурси в трансграничния регион, с фокус върху Странджа и връзката ѝ с Черно море. Дейностите ще се изпълняват паралелно в България и Турция. Целта е да се предостави база данни за подготовка на материали за изработване на триезичен пътеводител. Резултатите от дейността ще бъдат представени и на обучителен семинар за ученици в Свиленград и Къркларели. Очаква се докладите от проучванията да бъдат публикувани през май 2018 г.
Докладите от проучванията и анализа може да видите тук:                      
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция.
Този уебсайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уебсайта е отговорност единствено на Сдружение за насърчаване на обучението през целия живот и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
Последна актуализация: 05.12.2018 г.
Дата на създаване: 04.12.2017 г.
© 2018 г., Систем 17
Назад към съдържанието