Публични покани - Strandja

СВ005.1.22.105 „Красотата на Странджа"
Отиване към съдържанието
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ:
АКТУАЛНО:
Новини
Семинар в Харманли
На 27.11.2018 в Културния дом - гр. Харманли ще се проведе заключителен семинар по проект „Красотата на Странджа“. „Сдружение за насърчаване на обучението през целия живот“ кани всички заинтересовани да присъстват на събитието.
Поканата и програмата може да намерите тук:                   
                                                                           Покана     Програма


Кръгла маса в Свиленград
На 26.11.2018 в х-л „Свилена“ – Свиленград ще се проведе кръгла маса по проект „Красотата на Странджа“. ПГССИ „Хр. Ботев“ кани всички заинтересовани да присъстват на събитието.
Поканата и програмата може да намерите тук:                   
                                                                           Покана     Програма


Кръгла маса в Къркларели
На 21.11.2018 в Къркларели ще се проведе кръгла маса по проект „Красотата на Странджа“. Професионална и Техническа Анадолска Гимназия Къркларели кани всички заинтересовани да присъстват на събитието.
Поканата и програмата може да намерите тук:                   
                                                                           Покана     Програма


Кръгли маси
През ноември 2018 г. ще бъдат организирани кръгли маси в Свиленград и Къркларели за приблизително 30 участници (туроператори, мениджъри на хотели /ресторанти, общини, училища, полицейски служители и др.). По време на събитията ще бъде представен туристическият пътеводител. Дейността има за цел да повиши осведомеността по отношение на туристическия потенциал в трансграничния регион, особено в по-слабо проучения район на Странджа и предимствата на нейното местоположение в близост до Черно море. Ще бъдат отворени дискусии за проблемите и предизвикателствата в туристическия бизнес и потенциалните туристически дейности. В процеса на обсъждане и консултиране ще бъдат създадени нови идеи. Темата за безопасността в туризма също ще бъде обсъдена, тъй като е неразделна част от качеството на туристическите продукти и увеличаващите се туристически изисквания.

Втора покана за проектни предложения
11.04.2018 г. е срокът за кандидатстване по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция. Повече информация е налична на интернет страницата на програмата: http://www.ipacbc-bgtr.eu
Партньорите по проект „Красотата на Странджа“ са отворени за нови проектни идеи, с оглед продължаване на изграденото сътрудничество и създаване на нови партньорства.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция.
Този уебсайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уебсайта е отговорност единствено на Сдружение за насърчаване на обучението през целия живот и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
Последна актуализация: 05.12.2018 г.
Дата на създаване: 04.12.2017 г.
© 2018 г., Систем 17
Назад към съдържанието