Информация за събития - Strandja

СВ005.1.22.105 „Красотата на Странджа"
Отиване към съдържанието
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ:
АКТУАЛНО:
Новини
Семинар в Харманли
На заключителен семинар в Харманли на 27.11.2018 г. бе отбелязано изпълнението на  проект СВ005.1.22.105 „Красотата на Странджа“. Събитието се проведе в Културния дом, в присъствието на над 60 участника. Партньорите представиха информация за целите и резултатите от проекта, осъществен с финансовата подкрепа на ЕС. Постигнати са заложените индикатори за резултат чрез следните дейности:
 - Проведени са 2 обучителни семинара, 2 учебни посещения, 2 кръгли маси.
 - Общо 64 ученици от България и Турция преминаха обучения в областта на устойчивия туризъм и получиха сертификати.
 - Издаден е съвместен триезичен туристически пътеводител.
Презентационните материали може да намерите тук:                         


Кръгли маси в Къркларели и Свиленград
На 21.11.2018 г. и на 26.11.2018 г. Професионална и техническа анадолска гимназия, Къркларели и ПГССИ „Хр. Ботев“ проведоха кръгли маси в Къркларели и Свиленград. Партньорите представиха туристически дестинации в Странджа (област Бургас и Провинция Къркларели), с цел популяризиране на природното и културно наследство в трансграничния регион. По време на кръглите маси се дискутираха проблемите и предизвикателствата в туристическия сектор и безопасността в туризма.
Презентационните материали от Къркларели може да намерите тук:                         

Презентационните материали от Свиленград може да намерите тук:                         


Учебни посещения
Ученици и учители от Свиленград и Къркларели взеха участие в съвместни учебни посещения в района на Странджа-Черно море. Събитията се проведоха в периода 01-05 септември 2018 г. в Турция и 11-15 септември 2018 г. в България.12 български и 12 турски участници повишиха осведомеността си за природното и културно-историческо наследство в трансграничния регион, създадоха нови контакти и приятелски взаимоотношения. Учениците описаха впечатленията си в дневници и направиха снимки на посетените места.
Поканата и програмата в Турция може да намерите тук:                       
                                                                                           Покана     Програма
Поканата и програмата в България може да намерите тук:                   
                                                                                           Покана     Програма


Среща на партньорите – Къркларели
На 01-02 септември 2018 г. в Къркларели се проведе третата партньорска среща, на която се обсъди изпълнението на проектните дейности и организацията на учебните посещения в България и Турция.


Обучителни семинари
През м. май 2018 г. се проведоха двудневни обучителни семинари за запознаване с туристическите  ресурси в трансграничния регион България-Турция, с фокус върху Странджа - за ученици от 9-ти клас в Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“, Свиленград,  и Професионална и техническа Анадолска гимназия –Къркларели. 64 ученици получиха сертификати от обученията.
Презентационните материали може да намерите тук:             


Покана за семинар
На 14-15 май 2018 г. в Професионална и техническа Анадолска гимназия –Къркларели ще се проведе обучителен семинар за ученици от 9-ти клас на тема: „Туристически ресурси и развитие на туризма  в района на  Странджа“.
Поканата и програмата може да намерите тук:                         
                                                                                Покана     Програма


Покана за семинар
На 8-9 май 2018 г. в Професионална гимназия по сеслко стопанство и икономика „Христо Ботев“, Свиленград ще се проведе обучителен семинар за ученици от 9-ти клас на тема: „Туристически ресурси в трансграничния регион, област Бургас, с фокус върху Странджа“.
Поканата и програмата може да намерите тук:                          
                                                                                 Покана     Програма


Среща на партньорите - Свиленград
На 15.03.2018г. в Свиленград се проведе втората среща на партньорите по проекта. На срещата се обсъдиха сключените договори и предстоящите дейности: провеждане на семинари в Свиленград и Къркларели и учебни посещения на ученици от България и Турция в района на Странджа-Черно море.


Среща на партньорите - Харманли
На 17 октомври 2017 г. в х-л „Приказките“ в Харманли се проведе среща на партньорите по проекта, на която се обсъдиха отговорностите и задълженията, произтичащи от договора за субсидия, предстоящите процедури за възлагане на поръчки, времевите графици, финансовия план, изискванията за докладване на напредъка, крайни срокове, правила за визуализация, индикатори и др.
Следващата среща ще се проведе през март 2018 г. в Свиленград.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция.
Този уебсайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уебсайта е отговорност единствено на Сдружение за насърчаване на обучението през целия живот и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
Последна актуализация: 05.12.2018 г.
Дата на създаване: 04.12.2017 г.
© 2018 г., Систем 17
Назад към съдържанието