Strandja

СВ005.1.22.105 „Красотата на Странджа"
Отиване към съдържанието
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ:
АКТУАЛНО:
Проект СВ005.1.22.105 „Красотата на Странджа - да проучим, открием и разпространим природното и културно наследство в трансграничния регион България-Турция“ се изпълнява съвместно от „Сдружение за насърчаване на обучението през целия живот“ (Харманли), Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“ (Свиленград) и Професионална и техническа анадолска гимназия (Къркларели).
Проектът е на обща стойност 91 713.85 евро, с продължителност 15 месеца и период на изпълнение: 06.09.2017 – 05.12.2018 г.
Водещ партньор: „Сдружение за насърчаване на обучението през целия живот“
Управляващ орган: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ГД "Управление на териториалното сътрудничество", Република България.
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция.
Този уебсайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уебсайта е отговорност единствено на Сдружение за насърчаване на обучението през целия живот и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
Последна актуализация: 05.12.2018 г.
Дата на създаване: 04.12.2017 г.
© 2018 г., Систем 17
Назад към съдържанието