Контакти - Strandja

СВ005.1.22.105 „Красотата на Странджа"
Отиване към съдържанието
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:
СОЦИАЛНИ МРЕЖИ:
АКТУАЛНО:
Водещ партньор:
„Сдружение за насърчаване на обучението през целия живот“ (Харманли)
Адрес: Харманли, ул. „Бенковски“, 40
Емил Рашев – Председател на УС
тел. +359 887 277 777; e-mail: emilrashev@abv.bg
 
Проектен партньор 2:
Професионална гимназия по селско стопанство и икономика „Христо Ботев“ (Свиленград)  
Адрес: Свиленград, ул. „Александър Стамболийски“ 13
Христина Милушева - Директор
тел. +359 379 71282; e-mail: pgssi@abv.bg; website: www.pgssi.org
 
Проектен партньор 3:
Професионална и техническа анадолската гимназия (Къркларели)
Адрес: Pınar Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı Merkez/KIRKLARELİ
Мустафа Йозтюрк - Директор
Тел. +288 212 6397; e-mail: 378117@meb.k12.tr; website: http://kaotml.meb.k12.tr

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция.
Този уебсайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уебсайта е отговорност единствено на Сдружение за насърчаване на обучението през целия живот и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
Последна актуализация: 05.12.2018 г.
Дата на създаване: 04.12.2017 г.
© 2018 г., Систем 17
Назад към съдържанието